Nieuwsbrief

 

‘t HONDENCLICKSKE

 

NIEUWSBRIEF

NUMMER  Februari 2018

 Nog een Gelukkig Nieuwjaar voor jullie en je viervoeters, maak er een gezellig jaar van samen met de hondjes.

 

Wat kan je in deze nieuwsbrief lezen : een paar belangrijke data, informatie lidgeld, Algemene ledenvergadering, voordracht Eva Lambrecht, …

 

DATA OM TE ONTHOUDEN

 

Je kan altijd onze website bezoeken om de meest recente nieuwtjes te lezen, maar hieronder nog even een overzicht :

 

– zaterdag 17 februari ’18            Algemene ledenvergadering- zie bijlage

– vrijdag 2 maart                                Voordracht door Eva Lambrechts – zie bijlage

– woensdag 21 maart                  Start van nieuwe lessen treibball

– zaterdag 24 maart                    Clubmatch – zie bijlage Geen les!

– zaterdag 21 april                      Wandeling en spagettiavond

– vrijdag 25 mei                         Brevet

– zaterdag 26 mei                        Wedstrijd debutanten, progr 1 en 2 en

Wedstrijd Treibball

– zaterdag 00 juli                         Zomers ontbijt

– zaterdag 00 september              Mosselfeest

– zaterdag 00 november               Kaas en wijnavond

 

LIDGELD  2018

 

Vanaf nu betaal je 40 € voor de leden en 25 € voor familieleden tot eind 2018.

Gelieve het lidgeld te betalen voor 17 februari 2018.

Je kan je oude lidkaart en het lidgeld steeds binnen brengen in de kantine of te bezorgen aan Chris. Je nieuwe lidkaart komt dan aan het prikbord te hangen in de kantine.

 

INFO WERKEN !!!!

 

Vanaf 12/2 start de aannemer met de werken in de Missestraat.  Dit zal vermoedelijk een 6-tal weken duren. De Missestraat blijft lokaal bereikbaar via de Van Ganzenstraat.

 

Alternatief voor mensen komende van Oevel, Herentals, Herenthout, over de brug ter hoogte van het shoppingpark ga je aan de verkeerslichten links (Molenstraat), neem verder de tweede straat rechts (Van Ganzenstraat) op die weg kan je rechts de Missestraat in (zo kom je langs achter op de terreinen van HCO

 

Voor mensen komende van Geel, Lichtaart en St Jozef Olen, rij de Missestraat voorbij en neem de volgende lichten links, ga direct weer links naar de Van Ganzenstraat en verder links de Missestraat in.

Kijk ook regelmatig op www.slimdoorolen.be

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

 

Iedereen die reeds zijn lidgeld betaald heeft voor 16 februari 2018 en langer dan één jaar lid is, wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering en is stemgerechtigd op de algemene ledenvergadering van ’t Hondenclickske die doorgaat op zaterdag  17 februari 2018 om 19.00 in de kantine.

 

Dagorde:

  1. Openingswoord
  2. Lezing en goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 2017
  3. Jaarverslag 2017
  4. Jaaroverzicht 2018
  5. Lezing en goedkeuring financieel verslag 2017 en begroting 2018
  6. Verkiezing der bestuursleden: Uittredend en herverkiesbaar Carl Van Der Auwera, Haverhals Rene en Chris De Meyer – Verkiesbaar als treibball afgevaardigde Danny Van De Wouwer
  7. Varia: -Uitleg over de toekomstplannen van Buul
  8. Rondvraag
  9. Slotwoord

 

Het bestuur

 

CLUBMATCH  2018

 

Op zaterdag 24 maart 2018 kan iedereen meedoen aan onze jaarlijkse clubmatch.

 

Voor wie ?: Alle leden, alle klassen van gehoorzaamheid. Er is ook een kennismakings workshop treibball voor alle leden die willen proberen.

 

Wat houdt het in ?: Voor de puppies worden op basis van de aangeleerde oefeningen een plezant wedstrijdje uitgewerkt.

 

De andere klassen krijgen dezelfde oefeningen als op de overgangsproeven.

Vanaf de debutanten wordt een wedstrijd gespeeld die wordt gekeurd door een officiële keurder. Een ideale gelegenheid voor de niet wedstrijd spelers om hun vorderingen te testen.

 

Wat kost het ?: Deelname kost 5 €, en iedere deelnemer krijgt wel een prijs. Inschrijven is wel verplicht, uiterlijk op zaterdag 17 maart 2018.

 

Na de wedstrijd worden de prijzen uitgereikt, en kan je nog even nagenieten van een gezellig onderonsje.

  PS Uiteraard is er op zaterdag 24 maart  GEEN LES.

  

VOORDRACHT DOOR EVA LAMBRECHT

 

Hallo iedereen,

 

Op vrijdag 2 maart 2018 gaat een infoavond van hondenpsychologe Eva Lambrecht door om 19u00 in de kantine.

 

Wat staat er op de agenda?

Algemene tips over opvoeding en de behandeling van veel voorkomende problemen.

 

De voordracht duurt ongeveer 2 uurtjes, achteraf is er voldoende tijd om allerhande vragen te stellen.

 

Deelnameprijs is € 5.00 inclusief drankje, inschrijven aan de toog met hoeveel jullie  komen, dan kunnen wij het nodige klaarzetten.

Iedereen welkom, breng gerust familie, vrienden of kennissen mee die ook geïnteresseerd zijn!

 

Tot dan.

 

 

WEETJES

*Zoals jullie al wisten is Carl niet altijd meer van de partij om de toog te doen, daarom willen we een verzoek doen naar vrijwilligers om ons te versterken achter de toog !!! Graag een seintje in de kantine !

 

*Wisten jullie dat onze club nu ook is aangesloten bij de KKUSH onder de sectie 5D treibball.

*De lessen treibball starten weer op 21 maart 2018 en zullen vanaf dit jaar ook doorgaan op woensdag !!!

 

*Wist je dat je een deel van het lidgeld van een vereniging kan terugvorderen van je ziekenfonds. Ook hondensport komt in aanmerking. Papieren kan je krijgen in de kantine.

 

Om te eindigen, een oproep aan mensen die graag ook eens iets schrijven voor de nieuwsbrief (een grappig verhaal, een mooie foto, een puzzel, ….) laat je inspiratie de loop en stuur ons je pennenbrouwsel.

 

———————————————————

Hebben jullie suggesties, vragen, voorstellen, … voor de nieuwsbrief of voor ’t hondenclickske in het algemeen, stuur dan even een mailtje.

 

——————————————————–

Hondenschool ’t Hondenclickske

KKUSH 1225

Missestraat (terreinen FC Buul) – OLV Olen

Website: www.hondenclickske.be