Lidgeld

Hoofdlid 40 € per jaar (35€ lidgeld + 5€ lesgeld)

Familieleden 25 € per jaar (20€ lidgeld + 5€ lesgeld)

Wat krijg je hiervoor in de plaats :
– 2 maal per week begeleide trainingen;
– Training in kleine groepen;
– Vrij gebruik van het terrein;
– Sommige activiteiten aan verminderde prijzen.